Begeleiding en Advies voor commercieel vastgoed, onderwijs en zorg

Beheer en onderhoud

Uit onderzoek blijkt dat gebruikers verre van tevreden zijn over hun beheerders. De meeste beheerders krijgen klachten. Adhoc worden oplossing geboden, maar de volgende klacht dient zich al weer aan. Dit brandjes blussen van de beheerder schaadt de relatie met de gebruiker, kost geld en is tijdrovend.

Deger BV biedt die ondersteuning die uw klachten oplost. Door mijn uitgebreide ervaring staat het beheer snel weer op de rit, worden de oplossingen geborgd in uw organisatie en heeft u tevreden gebruikers.

Specialist in techniek

Binnen bedrijven ontbreekt het vaak aan de juiste kennis en ervaring in techniek. Door verkeerde keuzes blijft het probleem bestaan, zijn aanvullende maatregelen nodig en worden er extra kosten gemaakt.

Met Dennis Gernette haalt u de noodzakelijk technische deskundigheid in huis. Als specialist in gebouw gebonden techniek, adviseert hij de juiste oplossing en begeleidt stap voor stap het hele proces.


Integrale brandveiligheid

De integrale brandveiligheid van gebouwen schiet vaak te kort. Gebouweigenaren zijn eerst verantwoordelijk voor de brandveiligheid, maar blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de tekortkomingen. Uit landelijke brandveiligheid inspecties blijkt zelfs dat bij 30% de veiligheid zo ernstig in het geding is dat direct ingrijpen noodzakelijk is.

Deger BV zorgt dat uw organisatie aan alle wettelijke eisen voldoet. We brengen in kaart waar de brandveiligheid te kort schiet en ontwikkelen een brandveiligheidsconcept in samenhang met het gebouw, de techniek en de organisatie.

Dennis Gernette -  Deger BV


Deger BV werkt voor:


Stel uw vraag

  1. We reageren zo snel als mogelijk, uiterlijk binnen 1 werkdag.

© 2015 Deger BV. All rights reserved.