Algemene voorwaarden

Deger BV volgt de richtlijnen van De Nieuwe Regeling (DNR) en hanteert hiermee ook de algemene voorwaarden van DNR. Hierbij wordt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, ingenieur en adviseur vastgelegd.

Download onderstaand de algemene voorwaarden van DNR 2011.
DNR 2011, eerste herziening juli 2013 (Nederlandse versie)

 

Deger BV follows the guidelines of De Nieuwe Regeling (DNR) and also applies the general terms and conditions of DNR. The legal relationship between client and architect, engineer and consultant is established in this document.

Download below the general terms and conditions of DNR 2011.
DNR 2011, first revision July 2013 (English version)