"Ben jij je bewust van de brandveiligheid
als je je kantoor binnenstapt?"

Brandveiligheid

Wij spreken over Integrale Brandveiligheid als de mensen die een gebouw gebruiken zich van de brandveiligheid bewust zijn en als de genomen maatregelen zijn afgestemd op het gebruik van een gebouw. 

Elk gebouw moet voldoen aan de gestelde wettelijke voorschriften voor brandveiligheid.  Uit landelijke brandveiligheidsinspecties is gebleken dat de integrale brandveiligheid van gebouwen vaak tekortschiet. Gebouweigenaren, gebruikers en huurders blijken te weinig op de hoogte te zijn van de tekortkomingen van de brandveiligheid in het gebouw. 

Om te zorgen dat een organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen, brengen wij in kaart waar de brandveiligheid tekortschiet en ontwikkelen wij een brandveiligheidsconcept in samenhang met het gebouw, de techniek en de organisatie. Daarnaast adviseren en begeleiden wij op de noodzakelijk bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. De zogeheten BIO-maatregelen.  

Denk hierbij aan

  • Uitvoeren van een quickscan
  • Ontwikkelen van het brandveiligheidsbeleid
  • Opstellen van een integraal brandveiligheidsadvies
  • Inventariseren en opstellen van een gebouwdossier wet- en regelgeving 
  • Advies en begeleiding van brandcompartimenten, vluchtwegen, sprinkler, brandmeld– en ontruimingsinstallatie, rook-/warmte afvoersystemen etc. 
  • Gelijkwaardigheidsoplossingen 
Uitgelicht project

Politieacademie Ossendrecht

Projectmanagement realisatie
brandmeld- en ontruimingsinstallatie
Bekijk alle projecten