"Samenwerking en het bereiken van een
kwalitatief en optimaal eindresultaat!”

Wet- en regelgeving

Bij het realiseren van projecten is het van belang dat deze voldoen aan de wet- en regelgeving in Nederland. Hiermee bedoelen wij het Bouwbesluit en eventuele aanvullende normen en eisen.

Met de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2022, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Ook de Wet kwaliteitsborging wordt in het Bbl opgenomen.

Het substantieel verbeteren van de kwaliteit staat voor onze opdrachtgevers bij kwaliteitsborging centraal. Dit doen wij onder andere door het steeksproefsgewijs uitvoeren van kwaliteitsinspecties op de bouwplaats. Daarnaast toetsen wij door middel van een quickscan het ontwerp en de uitvoering op specifieke onderdelen. Hiermee bewaken wij of de uitvoerende partij bouwt volgens de vooraf gemaakte afspraken en voldoet aan de wet- en regelgeving. Om dit te kunnen beoordelen werken wij met specialisten die beschikken over een goede kennis en ervaring op het gebied van bouwkunde, techniek en regelgeving.

Door het inzetten van onze praktische en theoretische kennis en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen bereiken wij voor onze opdrachtgevers een kwalitatief en zo optimaal mogelijk eindresultaat.

Een greep uit onze werkzaamheden

  • Projectbegeleiding (turn-key) nieuwbouw- en renovatieprojecten
  • Beoordeling (turn-key) overeenkomsten
  • Uitvoeren van een quickscan
  • Uitvoeren van kwaliteitsinspecties wet- en regelgeving
  • Projectbegeleiding en -advies bij oplevering bouwkundige en installatietechnische projecten
Uitgelicht project

Boompjes Rotterdam

Kwaliteitsbewaking nieuwbouw
342 appartementen
Bekijk alle projecten