Hoe brandveilig is jouw gevel?

Vuurzee verwoest torenflat in Milaan

Een torenflat van twintig verdiepingen in het Noord-Italiaanse Milaan is vrijwel geheel uitgebrand. De brandweer onderzoekt of er slachtoffers zijn gevallen. Zoals het er zondagavond naar uitzag, kon iedereen het appartementencomplex op tijd verlaten. Wel melden Italiaanse media dat een twintigtal mensen rook heeft ingeademd.

Op videobeelden op Twitter is te zien hoe de toren in lichterlaaie staat en dat na de brand het gebouw zwartgeblakerd is. Volgens een ooggetuige smolten gevelplaten als boter.

Deze uitspraak roept herinneringen op aan de geruchtmakende brand op 14 juni 2017 in de Grenfell-toren in Londen met 72 doden. Daar kon de brand zich razendsnel verspreiden door onder meer de gevelbekleding.

Bron: AD

Inventarisatie in Nederland

Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2018 gemeenten verzocht om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. In 2019 is de voortgang van deze inventarisatie door Arcadis onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat medio 2019 74% van de gemeenten was begonnen met deze inventarisatie.

Om de huidige stand van de onderzoeken binnen de gemeenten te achterhalen, is er opnieuw een inventarisatie uitgevoerd. Arcadis heeft met het uitvoeren van een enquête-onderzoek bij dezelfde selectie van gemeenten inzicht gekregen in de voortgang van deze inventarisaties binnen gemeenten.

Op de website van Rijksoverheid is het “onderzoek inventarisatie brandveiligheid gevels” te downloaden.

Deger adviseert en inventariseert de brandveiligheid van gebouwen en dus ook de gevels. Ben je op zoek naar een ervaren en deskundig bedrijf? Bel ons dan op 078 – 672 06 70