Onderzoek brandveiligheid gevels

Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

Download ‘Brief aan gemeenten’
PDF document | 2 pagina’s | 30 kB | Brief | 30-11-2018

Download ‘Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels’
PDF document | 5 pagina’s | 55 kB | Brief | 30-11-2018

Download ‘Risicotool brandveiligheid gevels’
Rekenblad (Open standaard) | 541 kB | Brief | 30-11-2018

Download ‘Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels’
PDF document | 3 pagina’s | 196 kB | Brief | 30-11-2018

Download ‘Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels’
PDF document | 34 pagina’s | 5,3 MB | Brief | 30-11-2018

Bron: Rijksoverheid.nl

Vragen?

Heb je vragen over brandveiligheid? Neem dan gerust contact met ons op.