Ook een gezond binnenmilieu op school!

De herfst heeft inmiddels zijn intrek genomen en de temperatuur daalt. Normaal gesproken ook tijd om ramen en deuren weer te sluiten. Op scholen is dit niet altijd het geval. De leerkrachten en kinderen zitten zeker nu tijdens deze Corona-pandemie de gehele winter met de ramen open. Tijd voor een “frisse scholen” check, want iedereen verdient een frisse, maar ook aangename werkomgeving!

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere klimaattechniek en adviseren en ondersteunen bedrijven bij nieuwbouw en renovatieprojecten. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Een Frisse School is een schoolgebouw (primair- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Onderstaand een uitleg vanuit het Frisse scholenprogramma van Rijksoverheid

Programma van Eisen Frisse Scholen

Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. De nieuwe versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021.

Met het PvE kunt u:

  • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vaststellen;
  • eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek;
  • offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken;
  • de uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen;
  • eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.

Met de door u geformuleerde eisen stapt u op de ontwerpers en bouwers af. U bespaart kosten door uw eisen vroeg duidelijk te hebben.

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: u kiest zelf welke eisen u opneemt en op welk niveau. U kunt kiezen uit 3 ambitieniveaus:

  • klasse C (voldoende – voldoet aan wet- en regelgeving aangevuld met basisuitgangspunten)
  • klasse B (goed)
  • klasse A (uitmuntend)

Lees verder…

Door middel van bijvoorbeeld een quickscan toetsen wij of uw school voldoet aan de gestelde eisen uit het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021.

Beslisboom verduurzaming

De rijksoverheid heeft tevens een handige Beslisboom verduurzaming voor primair & voortgezet onderwijs en voor mbo & hbo opgezet. De Beslisboom geeft een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over uit- en aanbestedingsprocedures.