Heb jij de juiste CO-certificering?

Ieder jaar vallen er doden en gewonden door koolmonoxide. Als cv-installateur heb je daarom een behoorlijke verantwoordelijkheid. Om die reden is er nu de wettelijke regeling CO-certificering (Gasketelwet) per 1 oktober 2020 aangenomen.  

Alles wat een cv-installateur moet weten over de nieuwe Gasketelwet

Als installatiebedrijf ben je verplicht om vanaf 1 april 2022 in het bezit te zijn van een BRL K25000- of een BRL6000-25-certificaat. Zonder certificaat is het vanaf dat moment wettelijk niet toegestaan om gasverbrandingstoestel in bedrijf te stellen na het uitvoeren van onderhoud en reparatie en het vervangen van een toestel of reparaties uit te voeren aan voorzieningen voor rookgasafvoer of luchttoevoer (inclusief CLV-systemen) of nieuwgeplaatste toestellen. Op uiterlijk 1 januari 2023 dien je als installatie- en/of servicebedrijf geaccrediteerd te zijn hiervoor. Dit heeft betrekking op alle installatie- en servicemonteurs van gasverbrandingstoestellen in Nederland. Zij dienen vanaf die datum te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Alleen gecertificeerde bedrijven en monteurs met aantoonbaar vakmanschap kunnen dan nog werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen. Om dit als bedrijf tijdig op orde te hebben is het essentieel nu de nodige aandacht te besteden aan je aanpak en certificeringstraject.

Stapsgewijs aan de slag met je CO-certificering
Speciaal voor leden van Techniek Nederland hebben zij een “pakket CO-certificering” samengesteld. Met dit pakket kan je op een overzichtelijke manier en stapsgewijs aan de slag met je certificeringstraject. Het pakket bevat nu ook de herziene versie van de twee Model Kwaliteitshandboeken CO-certificering; zowel de InstallQ BRL 6000-25 editie, als de Kiwa BRL K25000 editie.

Deze twee edities zijn gebaseerd op de concept certificeringsregelingen BRL 6000-25 en BRL K25000. Beide edities zijn aangeboden aan de Raad van Accreditatie en zullen door de Minister naar verwachting begin 2022 worden bekrachtigd. Mochten er nog wijzigingen volgen, dan worden de Model Kwaliteitshandboeken CO-certificering aangepast. Techniek Nederland zal hierover communiceren. Naast de twee kwaliteitshandboeken bevat het pakket ook aanvullende hulpmiddelen en ondersteunende documenten om het CO-certificeringstraject zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken. Download het pakket en kickstart vandaag nog je CO-certificeringstraject.

Vakmanschap CO voor monteurs
Een belangrijke stap in je CO-certificeringstraject is de correcte toetsing van de vaardigheden van je monteurs. Om deze eisen aan je monteurs goed te kunnen borgen is Vakmanschap CO noodzakelijk. Dit examenprogramma leidt tot een Bewijs van Vakmanschap van een individuele medewerker. Een installatiebedrijf heeft een dergelijk bewijs van vakmanschap nodig om gecertificeerd te kunnen worden in het kader van wettelijke regeling voor certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Medewerkers die niet beschikken over het Bewijs van Vakmanschap mogen dus straks geen werkzaamheden meer verrichten. Wil je meer weten of je monteurs aanmelden? Kijk dan op Vakmanschap CO – Vakmanschap Koolmonoxide Preventie.

Monteurs die een SCIOS of OK CV certificaat hebben, kunnen op een aangepast examenprogramma inschrijven: https://vakmanschapco.nl/aanmelden-praktijkexamen/scios-certificaat of https://vakmanschapco.nl/aanmelden-praktijkexamen/ess-certificaat

Top 3 veelgestelde vragen

1. Wat gaat de certificeringsregeling mij kosten en kan ik de kosten straks doorberekenen aan mijn klanten?

Dat is afhankelijk van de tarieven die de certificerende instellingen gaan hanteren en de grootte van uw bedrijf. Er zijn eenmalige kosten om het certificaat te verkrijgen en jaarlijks terugkerende kosten om het certificaat te behouden. Techniek Nederland dringt erop aan de kosten zo laag mogelijk te houden, met name voor kleine bedrijven en ZZP’ers. Een certificatieschema speciaal voor deze bedrijven moet eenvoudig zijn en zo min mogelijk bureaucratische werkzaamheden (en dus kosten) opleveren. Daarbij dringen wij aan op een driejaarlijkse organisatie-audit en voldoende -maar een beperkt aantal- audits van uitgevoerde werkzaamheden aan cv-ketels.Het is logisch om de kosten door te berekenen, maar de ondernemer bepaalt zelf of hij dat doet. De minister gaat ervan uit dat consumenten rekening moeten houden met een prijsstijging van € 7,50 voor een onderhoudsbeurt en € 45,00 voor de aanleg van een nieuwe installatie.

2. Wordt de nieuwe certificeringsregeling straks een eis voor het lidmaatschap van Techniek Nederland?

Ja. De nieuwe regeling is een wet. Dat betekent dat de regeling verplicht is en geldt voor alle bedrijven die gasverbrandingsinstallaties plaatsen en onderhouden en voor alle monteurs die deze toestellen in bedrijf stellen. Techniek Nederland heeft de regeling opgenomen in de lidmaatschapseisen.

3. Wat moet ik doen om wettelijk gecertificeerd te worden?

  • Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten moeten hun vakbekwaamheid toetsen. Er is een online zelftoets waarmee monteurs -op vrijwillige basis- een eerste indicatie kunnen krijgen van hun vakbekwaamheid. Alle monteurs moeten zowel een theorie- als een praktijkexamen afleggen. Monteurs die niet voldoende vakbekwaam zijn, moeten zich laten bijscholen. Voor werkgevers die afdragen aan het scholingsfonds is subsidie van opleidingsfonds Wij Techniek beschikbaar.
  • Bedrijven die beschikken over vakbekwame monteurs, die de examens behaald hebben, kunnen een certificering aanvragen. Zij moeten onder meer hun bedrijfsproces goed regelen. Techniek Nederland stelt voor haar leden twee versies van het Model Kwaliteitshandboek CO-certificering beschikbaar. Een certificerende instelling bepaalt vervolgens op basis van een auditbezoek van de organisatie en van de correct uitgevoerde werkzaamheden of het bedrijf in aanmerking komt voor certificering.

Meer veel gestelde vragen over co-certificering vind je hier… of op de website van KIWA.

Bron: Techniek Nederland

Heb je geen lidmaatschap bij Techniek Nederland, dan heeft Deger alle kennis in huis om jou te voorzien van specialistisch advies op het gebied van CO-certificering. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

 

Lees ook: