Webtool gezond en energiezuinig huis

Veel deelaspecten op gebied van binnenklimaat en energiezuinigheid hangen met elkaar samen. Om verkeerde beslissingen gebaseerd alleen gezondheid of energiezuinig zoveel mogelijk te voorkomen, is in 2018 de TVVL Community Gezonde Gebouwen opgericht. Hierbij is de kennis op de deelaspecten temperatuur, luchtkwaliteit, licht en geluid gekoppeld en inzichtelijk gemaakt voor een breed publiek. Op die manier wil de community bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving. De community is een gezamenlijk initiatief van NVBV (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging), TVVL (kennispartner in de technologiesector) en ISIAQ-NL (International Society of Indoor Environment Quality and Climate). De leden van deze community hebben verschillende achtergronden zoals bouwfysisch adviseurs, installatieadviseurs en docenten en onderzoekers van universiteiten.

Om antwoord te geven op de vraag ‘Hoe gezond en energiezuinig is uw huis?’ is een nieuwe webtool gelanceerd voor iedere woningeigenaar: Gezond en Energiezuinig. Hiermee krijgen woningeigenaren inzicht in de mogelijkheden om een woning energiezuiniger én gezonder te maken. En nog belangrijker: de tool behoedt gebruikers voor het maken van de verkeerde keuzes op basis van één criterium. Gezond en Energiezuinig is te gebruiken via www.gezondenenergiezuinig.nl.

Hoe zorg je namelijk voor een energiezuinig gebouw en het behoud of verbeteren van een comfortabel en gezond binnenklimaat? Vanwege energiezuinigheid willen woningeigenaren bijvoorbeeld ventilatie (en infiltratie) en het daarmee gepaarde energieverbruik beperken. Dit kan consequenties hebben voor de gezondheid, omdat verontreinigingen in de lucht minder effectief worden afgevoerd. Dit is één van de voorbeelden waarbij aanpassingen aan de woningen om energie te besparen, van invloed zijn op het comfort en de gezondheid van de gebruikers. Bij veel woningeigenaren is kennis om de juiste keuzes te maken niet aanwezig. Met de nieuwe webtool Gezond en Energiezuinig wordt iedereen geholpen om de juiste stappen te zetten voor zijn eigen woning.

De toekomstvisie van de community is gericht op het realiseren van energiezuinige én gezonde gebouwen. Het gebouw en zijn directe omgeving faciliteren de wensen en behoeften van zijn gebruikers. Daarbij maakt het efficiënt gebruik van de beschikbare middelen passend bij de directe omgeving van het gebouw.

Bron: TVVL.nl

Lees ook: