Frisse lucht

Nut en noodzaak van goede ventilatie op scholen

Het thema ‘Frisse scholen’ is al jaren een belangrijke uitdaging voor gemeenten en schoolbesturen. Uit onderzoek is gebleken dat goede, frisse lucht een positief effect heeft op de leerprestaties van onze kinderen. Het inregelen van een ventilatiesysteem is van essentieel belang en daar moet vooraf goed over nagedacht worden.

In opdracht van een gemeente in de regio Rotterdam zijn wij gestart met het maken van een realistisch Technisch Programma van Eisen (TPvE) voor het aanbrengen en uitbreiden van ventilatiesystemen in zes schoolgebouwen. Op basis van dit document kan de installateur een passend en uitvoerbaar plan met heldere prijsopgave maken.

Waarom is dit nodig?
Uiteraard is het mogelijk om een installateur te vragen om een TPvE te maken, maar zoals het spreekwoord al aangeeft ‘schoenmaker, blijf bij je leest’. Oftewel; ieder is goed op zijn of haar eigen vakgebied. Wij zorgen voor de juiste cijfers aan de voorzijde en de uitvoerende partij zorgt voor een goede, degelijke installatie en verzorgt het daarbij behorende onderhoud.

Wij brengen in kaart aan welke wettelijke eisen het ventilatiesysteem minimaal moet voldoen en houden daarbij onder andere rekening met het aantal personen per ruimte, het maximale geluidsniveau van de installatie, de bevestiging van alle apparatuur en niet te vergeten de brandveiligheid. Ook een ventilatiesysteem heeft brandkleppen en moet voldoen aan de regelgeving en aansluiten op de brandmeldinstallatie.

Het vooraf nadenken over dit soort zaken en het opstellen van een dergelijk document zorgt voor een heldere en praktische aanpak en voorkomt discussies tijdens de uitvoering en de daarbij behorende financiële gevolgen achteraf.

Rijksoverheid legt in het bericht over ventilatie in scholen kort uit waarom goede ventilatie zo nodig is. Ook vind je op de website www.ruimte-ok.nl een aantal handige tools waaronder de handreiking optimaal ventileren op scholen.

Heb je als gemeente of schoolbestuur advies nodig op het gebied van (duurzame) ventilatie, installaties of regelgeving? Deger heeft de kennis en ervaring in huis om al jouw vragen op dit gebied te beantwoorden. Vul het contactformulier in of bel ons op 078 – 762 06 70.

Lees ook: