Hoe heb jij je kwaliteit gewaarborgd?

Tijdens onze kwaliteitsinspecties komen wij regelmatig situaties op de bouwplaats tegen waar wij onze vraagtekens bij zetten. Een niet geplaatst hekwerk waar een diep gat achter zit. Een ongeluk zit in een klein hoekje en dan is de ramp niet te overzien. We moeten ons uiteindelijk beseffen dat we nog steeds werken met mensen. Collega’s waar we een lolletje mee maken tijdens de lunchpauze, maar serieus mee moeten werken als we bijvoorbeeld op hoogte staan.

Deger verzorgt voor diverse opdrachtgevers de kwaliteitswaarborging bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Naast zaken die goed gaan wordt onze wijzende vinger voor onveilige situaties niet altijd gewaardeerd. Wij zien dit als een voorzorgsmaatregel die genomen moet worden om aan het eind van de dag weer veilig bij je gezin aan tafel te zitten. Dit geldt ook voor onze medewerkers. De arbeidsinspectie heeft onlangs een rondje bouwplaatsen gedaan om te kijken hoe er gewerkt wordt. Eigenlijk was het resultaat toch schrikbarend.

ARTIKEL Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen
Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen.

Inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen en vaak was er sprake van valgevaar. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd.

Onveilig werken kan leiden tot ernstig letsel en heeft soms zelfs de dood tot gevolg. “Veel van die ongevallen kunnen gewoon worden voorkomen door je te houden aan de Arbowet en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen,” legt projectmanager Jane Tijssen van de Arbeidsinspectie uit. Samen met 150 inspecteurs ging zij donderdag 16 maart het land in om te controleren op bouwplaatsen. Het accent van de controle lag vooral op valgevaar vanaf daken.

Opvallend was het hoge aantal onveilige werksituaties in Noord-Brabant en Limburg. Ook in en rondom steden als Utrecht en Rotterdam legde de Arbeidsinspectie op meerdere plaatsen direct het werk stil. In veel gevallen gebeurde dat bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen. Na een stillegging mag het werk pas weer verder als kan worden aangetoond dat de werksituatie weer veilig is.

In bijna de helft van de gevallen kunnen bedrijven een boete tegemoet zien vanwege het overtreden van de Arbowet. Een aantal bedrijven kwam er vanaf met een waarschuwing. Er was dan geen sprake van direct gevaar of het ging om een lichte overtreding.

In deze video legt het team van de arbeidsinspectie onder andere uit waar op gelet moet worden bij werken op een bouwplaats.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie (inspectiewerkt.nl)

Lees ook: