Bouwtoezicht deel 2

Weet jij het verschil tussen een kwaliteitsborger en een veiligheidscoördinator?

Op 1 januari 2024 is naast de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nog een ander belangrijk besluit in werking getreden; het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hierin staan, naast regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken, ook voorschriften over de staat en het gebruik van een bouwwerk en de uitvoer van bouw- en sloopwerkzaamheden. Een van de onderdelen die wij willen uitlichten is de veiligheid op de bouwplaats en het belang en de mogelijke verplichting voor het aanstellen van een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving. 

In ons bericht over bouwtoezicht; een goede voorbereiding is het halve werk laten wij het belang zien van een juiste voorbereiding onder het toeziend oog van de kwaliteitsborger en of het te realiseren bouwwerk voldoet aan de technische (wettelijke) bouwvoorschriften. De functie van een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving is iets anders, namelijk het toezien op de veiligheid in de directe omgeving van de plek waar men aan het bouwen is. Deze functie is vaak goed te combineren met de functie van een V&G-coördinator. Deze persoon houdt toezicht op de veiligheid van de plek waar gebouwd wordt. Het is van groot belang dat minimaal twee personen zich bezighouden met veiligheid; de kwaliteitsborger én de veiligheidscoördinator/V&G-coördinator. De veiligheidscoördinator wordt aangesteld als er risico’s zijn voor de veiligheid of gezondheid in de omgeving van de sloop- of bouwwerkzaamheden. In de risicomatrix die men moet invullen bij het aanvragen van de omgevingsvergunning wordt bepaald of er een veiligheidsplan en een veiligheidscoördinator nodig zijn.

Wat doet een veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator werkt voor de hoofdaannemer of opdrachtgever en zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit doet de coördinator door bijvoorbeeld:

  • te controleren of de genomen maatregelen efficiënt zijn;
  • de verschillende werkzaamheden goed af te stemmen;
  • werknemers voor te lichten;
  • veiligheidsmaatregelen aan te passen als dat nodig is.

(bron: ondernemersplein.kvk.nl)

Op de website van het omgevingsloket kan je precies checken of je een vergunning nodig hebt.

Wij adviseren en begeleiden diverse grote, landelijke nieuwbouw- en renovatieprojecten voor beleggers en projectontwikkelaars. Ben jij op zoek naar een ervaren en deskundige partij? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 078 762 07 70 of mail ons op office@deger.nl.

Wil je meer informatie over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? Op de website van het informatiepunt leefomgeving vind je een compacte, overzichtelijke versie van deze regels.

Lees ook: